Digital læringsressurs

Enkeltlisens for lærere og elever i 2 år skoleårene 2017/2019: kr 120,- + mva per språk.

Du kan lese mer om Språkporten ved å klikke i bunnmenyen.